"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Rozwój działalności gospodarczej” mająca na celu:
"Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych trzech miejsc pracy, poprzez zakup w 2017 roku innowacyjnych urządzeń."
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt został zrealizowany za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu 748 924,38 zł
Wartość dofinansowania 254 936,00 zł